ทำบุญ ตักบาตร ภาวนาจิต รับศีล รับพร และปล่อยชีวิตสัตว์ ในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563