ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

                คลิกลิงค์  รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช..pdf

                คลิกลิงค์  รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. สายตรง.pdf

                คลิกลิงค์  รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. สาย ม.6.pdf

                คลิกลิงค์  รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี.pdf


ข่าวเด่น