ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

                 

                   คลิกลิงค์  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.pdf

                   คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. สายตรง.pdf

                   คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ม.6 หรือต่างสาขา.pdf

                   คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี.pdf

 


ข่าวเด่น