วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบเปิดโลกอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบเปิดโลกอาชีพ (Open House) ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น