ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647 ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น