รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-NET และสนามสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-NET และสนามสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บวิลัยและบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์)

 

                  คลิกดาวน์โหลด  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-NET.pdf


ข่าวเด่น