ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13  พฤศจิกายน  2563


ข่าวเด่น