ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)


ข่าวเด่น