ขอเชิญชวนคณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Google Meet ชื่อหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งแบบสอนปกติและแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนคณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Google Meet ชื่อหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งแบบสอนปกติและแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่ 26 สิงหาคม ถึง 09 กันยายน 2564 

แบบฟอร์มใบสมัคร : https://docs.google.com/document/d/1NHOIWTIofvnWYS3ztA-HiCCGKFKQ3hUz/edit?usp=sharing&ouid=114148751362372970746&rtpof=true&sd=true
สอบถามเพิ่มเติม โทร 090-9266799, 0837677106
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น