ขอเชิญชวนคณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Google Meet ชื่อหลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

ขอเชิญชวนคณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Google Meet ชื่อหลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

สมัครได้ 2-16 กันยายน 2564 

แบบฟอร์มใบสมัคร : https://docs.google.com/document/d/1NHOIWTIofvnWYS3ztA-HiCCGKFKQ3hUz/edit?usp=sharing&ouid=114148751362372970746&rtpof=true&sd=true

สอบถามเพิ่มเติม โทร 090-9266799, 0837677106
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น