แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย.docx 0
2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิ.docx 0
3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.docx 0
4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเ.docx 0
5 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ.docx 0

QRCODE

ข่าวเด่น