จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR198 ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่การศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

18 พ.ค. 2566 : 10:40 19

PR198 ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่การศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี...

จดหมายข่าว

PR197 การเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเก็บตก)

18 พ.ค. 2566 : 10:39 18

PR197 การเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเก็บตก)...


จดหมายข่าว

PR196 ลงพื้นดูการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูเวรประจำวัน ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย นักเรียน นักศึกษา

18 พ.ค. 2566 : 10:37 11

PR196 ลงพื้นดูการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูเวรประจำวัน ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย นักเรียน นักศึกษา...

จดหมายข่าว

PR195 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

18 พ.ค. 2566 : 10:37 17

PR195 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง...


จดหมายข่าว

PR194 ลงเยี่ยมชมการปฏิบัติการที่ของครูเวรประจำวัน และตรวจความเรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

18 พ.ค. 2566 : 10:33 27

PR194 ลงเยี่ยมชมการปฏิบัติการที่ของครูเวรประจำวัน และตรวจความเรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565...

จดหมายข่าว

PR193 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้พื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์

18 พ.ค. 2566 : 10:32 9

PR193 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้พื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์...