จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR64 "พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

2 พ.ย. 2566 : 11:21 0

PR64 "พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"...

จดหมายข่าว

PR63 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

2 พ.ย. 2566 : 11:20 218

PR63 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1...


จดหมายข่าว

PR62 การสอบ R trining หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2 พ.ย. 2566 : 11:20 255

PR62 การสอบ R trining หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...

จดหมายข่าว

PR61 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 6

2 พ.ย. 2566 : 11:15 120

PR61 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 6...


จดหมายข่าว

PR60 การรายงานตัว/มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

2 พ.ย. 2566 : 11:14 219

PR60 การรายงานตัว/มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566...

จดหมายข่าว

PR59 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประจำปี 2566

25 ต.ค. 2566 : 11:08 227

PR59 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประจำปี 2566...